CONDICIONS D’ÚS


Les condicions d’ús del web www.bodegasantjordi.cat (en endavant, el “web”), regulen els seus termes i condicions d’accés i d’ús, propietat de “Helena Caticha Buxedas” amb domicili al carrer Garrotxa, 7 de 08041 Barcelona i NIF 35100229K (en endavant, “Bodega Sant Jordi” o “l’empresa”), que l’usuari ha d’acceptar per tenir accés als serveis i a la informació que es faciliten.

Aquest web està adreçat a majors de 18 anys. L’usuari (en endavant, “usuari” o “client”) declara que és major d’edat, que té plena capacitat per obrar i que entén perfectament totes les clàusules del web. Queda prohibida la utilització del web per part de qualsevol menor d’edat.

La utilització del web, implica la plena acceptació de les condicions d’ús.

El web no intervé en la creació dels continguts subministrats per tercers ni ofereix cap garantia sobre aquests.

El client s’obliga a no utilitzar la informació del web per la presa de decisions amb implicacions econòmiques, ja que accepta que aquesta informació pot estar desactualitzada.

El client també s’obliga a no facilitar dades falses sobre la seva identitat.

El client usarà el web amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L’usuari no pot utilitzar el web per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

El web podrà, per qualsevol motiu, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i als serveis a aquells clients que incompleixin les presents normes. Les dades personals rebudes es tracten d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les altres normatives concordants vigents a l'estat espanyol. Les dades personals que s’obtinguin a través del web s’integraran en un fitxer informatitzat que ha creat i manté Bodega Sant Jordi sota la responsabilitat.

Les dades s’utilitzaran per oferir els serveis sol·licitats i per informar el client sobre novetats, ofertes i altres tipus d’informacions comercials. L’usuari accepta rebre aquests correus electrònics, i en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que ens hagi facilitat, per correu electrònic a celler@bodegasantjordi.cat o a l’adreça 08041 Barcelona, carrer de la Garrotxa, 7.

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, Bodega Sant Jordi adopta totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació per al tractament de les dades.

Tots els continguts, o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial als quals es pugui accedir des del web són propietat de l’empresa, i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element de les pàgines del web sense autorització de l’empresa, sempre que la creació d’enllaços d’hipertext no es realitzi a una pàgina del web per a la qual no calgui identificació o autenticació per accés accedir-hi, o el que l’accés estigui restringit.